St Michael's Church, Llanfihangel-ar-arth in stained glassEglwys Sant Mihangel

Croeso i Wefan Eglwys Sant Mihangel. Gobeithiwn y bydd yn hawdd i chi ei ddefnyddio. Ynddi fe welwch fanylion y gwasanaethau a gynhelir yn yr eglwys ar ddydd Sul. Mae yna daflen hysbysebion a fydd yn codi bob mis lle gallwch ddarganfod mwy am y gweithgareddau eraill sy'n cael eu cynnal.

Fe sylwch hefyd fod eglwys Sant Mihangel yn gysylltiedig â dwy eglwys arall, sef Eglwys Dewi Sant, Capel Dewi ac Eglwys y Santes Fair, Pencader. Mae'r tair eglwys yn gysylltiedig ac mae ganddyn nhw'r un ficer.

Os ydych chi am astudio’r Beibl ymhellach mae dau grŵp astudio’r Beibl, h.y. y grwpiau tŷ. Mae yna frecwast gweddi hefyd yn cael ei gynnal yn y ficerdy unwaith y mis. Mae yna Undeb y Mamau gweithredol. Gyda llaw, nid oes rhaid i chi fod yn fam neu'n fenyw i ymuno. Gall pobl heb blant, neu ddynion ymuno. Mae croeso i bawb.

Rydym wedi cael grant Loteri Treftadaeth fawr ac mae atgyweiriadau helaeth wedi'u gwneud.

Mae yna dudalen wedi'i neilltuo ar gyfer y ffenestri gwydr lliw a thudalen arall sy'n ymwneud â Sarah Jacob, y ferch ymprydio. Mae dwy heneb (cerrig arysgrifedig) a choeden ywen hynafol ar dir yr eglwys.

Os ydych chi am wybod mwy am Hanes yr eglwys gallwch ddarllen ymhellach ar y dudalen hanes. Gallwch hefyd lawrlwytho dwy daflen hanes, un ar gyfer oedolion ac un ar gyfer plant. Mae oriel o amrywiaeth eang o luniau.

Os ydych am ymweld â'r eglwys gallwch fenthyg allwedd o dafarn Yr Eagle sydd yn union gyferbyn.

Mae cyfleusterau cegin a thoiled i'r anabl ar gael i unrhyw un eu defnyddio.

Cysylltwch naill ai â'r Ficer neu'r ddau warden eglwys i gael mwy o fanylion.

Ein Ficer yw'r Parch Bonnie Timothy a gallwch gysylltu â hi yn
Y Ficerdy, Llanfihangel-ar-arth, SA39 9HU
Ffôn: 01559 384 858