St Michael's Church, Llanfihangel-ar-arth in stained glassBrecwast a Gweddi

the Prayer Breakfast Mae'r Brecwast a Gweddi yn cwrdd ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis am 8.30yb yn y Ficerdy yn Llanfihangel-ar-arth.
 
Dechreuwn gyda brecwast wedi'i goginio. Yna byddwn yn canu ychydig o emynau a chaneuon. Wedi hynny rydyn ni'n gwneud rhestr o'r hyn yr hoffem ni weddïo amdano ac yna rydyn ni'n treulio hanner awr yn gweddïo am y pethau hyn. Mae'r sesiwn gyfan yn para tan tua 10yb.
Mae croeso i bawb ddod.


Cysylltu â'r Parch. Bonnie Timothy
Ffôn 01559 384858
Ebost: bronwentimothy@gmail.com
Y Ficerdy
Llanfihangel-ar-arth
Pencader
Sir Gaerfyrddin
SA39 9HU