St Michael's Church, Llanfihangel-ar-arth in stained glassRhoddion

Diolch am eich diddordeb yn Eglwys Sant Mihangel. Gobeithio y byddwch chi'n mwynhau edrych ar ein gwefan ac y byddwch chi'n ymweld a'r adeilad eglwysig. Rydym yn ddibynnol ar ewyllys da aelodau’r eglwys a phobl fel chi i dalu costau rhedeg yr adeilad hardd hwn. Gobeithiwn y bydd ar gael i'w ddefnyddio am nifer o flynyddoedd i ddod ac y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn ei fwynhau gymaint ag yr ydym yn ei wneud.

Os hoffech ein helpu yn y dasg hon, gallwch rhoi i waith yr eglwys naill ai trwy roi rhodd arian parod neu siec yn y Blwch Rhoddion yn yr eglwys, neu drwy anfon siec i'r cyfeiriad canlynol:

Y Parchedig B. D. Timothy
Y Ficerdy
Llanfihangel-ar-arth
Pencader
Carms.
SA39 9HU
 
Fe ddylech wneud y siec allan i: Eglwyswyr Eglwys Plwyf Llanfihangel ar Arth (dylai'r geiriau fod yn llawn, nid unrhyw fersiwn arall).
 
Diolch am eich diddordeb ac am unrhyw rodd y byddwch yn dewis ei rhoi. Gwerthfawrogir yn fawr.