St Michael's Church, Llanfihangel-ar-arth in stained glassGrŵp Beibl 

Mae yna dau grŵp tŷ lle gallwch chi astudio'r Beibl. Mae un ohonyn yn cwrdd yn Llanllwni a'r llall yng Nghapel Dewi. Croeso cynnes i bawb.

Mae'r Grŵp Beibl  hon yn cwrdd ar ddydd Mercher, unwaith bob pythefnos am 7.30yh.

Manylion cysylltu:
Mr. & Mrs. Glen a Elke Smale
Springbank, Llanllwni, Sir Gaerfyrddin, SA39 9DU     
Ffôn: 01559 395262                                       
Ebost:
elke.smale@virtualmotorpix.com
glen.smale@virtualmotorpix.com
 

Mae'r Grwp Beibl yma yn cwrdd ar Ddydd Gwener, unwaith bob pythefnos, am 7:30yh.

Manylion cysylltu:
Mr. & Mrs. Alex ac Elizabeth Archard
Rhydycynydd, Penfordd, Ceredigion, SA40 9XE
Ffôn: 01570 480114                                               
Ebost:
acaa1981@gmail.com
liz1921@hotmail.com