St Michael's Church, Llanfihangel-ar-arth in stained glassCegin a Chyfleusterau Anabl

Cyfleusterau Cegin

Mae gennym gegin newydd wedi'i gosod yn 2018 sydd wedi'i lleoli yn festri'r eglwys. Mae nifer fawr o gwpanau a soseri a phlatiau bach yn y gegin. Mae yna nifer fach o lwyau pwdin ac mae yna nifer fawr o lwy de. Mae popty trydan ac oergell hefyd. Mae yna set o gyllyll miniog.

 
Toiled i'r Anabl

Mae toiled i'r anabl wedi'i leoli yn festri'r eglwys.
Am y bobl anabl hynny sy'n dymuno defnyddio'r eglwys, mae'n hawdd iddynt gael mynediad gan mai carreg drws isel sydd i ddod i mewn i'r Eglwys.