St Michael's Church, Llanfihangel-ar-arth in stained glassDolenni

Yr Eglwys yng Nghymru  https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk

Esgobaeth Tyddewi https://tyddewi.eglwysyngnghymru.org.uk

Eglwys Gadeiriol Tyddewi  http://www.stdavidscathedral.org.uk