St Michael's Church, Llanfihangel-ar-arth in stained glassGwasanaethau


Sul Cyntaf y mis: 11:00 Cymun Dwyieithog
Ail Sul y Mis: 11:00 Gwasanaeth Anffurfiol Dwyieithog
Trydydd Sul y mis: 11:00 Cymun Saesneg
Pedwerydd Sul y mis: 14:00 Cymun Dwyieithog 

Pan fydd pumed Sul yn y mis, gweler yr hysbysebion neu cysylltu â'r Ficer ar 01559 384858.