St Michael's Church, Llanfihangel-ar-arth in stained glassUndeb y Mamau

Mothers' Union on a trip

Cliciwch ar y lluniau i'w hehangu.


Mae Undeb y Mamau’n cwrdd fel arfer ar y trydydd Dydd Iau yn y mis  am 1.30yp

Aelod Cofrestru: Y Parch. Bronwen Timothy 01559 384858

Defnyddir tri lleoliad i gwrdd:
  • Neuadd yr Eglwys, Pencader
  • Neuadd Yr Ysgol, Llanfihangel-ar-arth
  • Neuadd yr Eglwys, Capel Dewi, Llandysul
Gweler  Hysbysfwrdd yr Eglwys neu'r wefan am fanylion pellach
 
Cadeirydd / Ysgrifennydd: Y Parch. Bonnie Timothy
Y Ficerdy
Llanfihangel-ar-arth
Pencader
Sir Gaerfyrddin
SA39 9HU

Ffôn 01559 384858

Ebost: bronwentimothy@gmail.com

Trysorydd: Mrs. Wendy Brooker 01559 362557