St Michael's Church, Llanfihangel-ar-arth in stained glassCoeden Ywen


Mae'r coeden ywen prydferth, sydd yn croesawu ymwelwyr wrth iddynt agosau at ein heglwys, wedi cael ei hadnabod gan y Grŵp Ywen Hynafol i fod yn dros 500 mlynedd oed.
Cliciwch ar y lluniau i'w hehangu.

 

Tystysgrif

Mae’r fynwent o amgylch yr eglwys hon yn gartref i un neu fwy o goed yw hynafol – coed sydd yn o leiaf 500 mlwydd oed.
Mae’r dystysgrif hon yn dathlu ymdrechion yr unigolion sydd wedi gofalu am y goeden hon ar hyd y canrifoedd ac mae’n annog pobl heddiw i gynnal yr heneb fyw a gwerthfawr hon i’r dyfodol.